mops mops mops mops
 

Placówki

Dane teleadresowe podmiotów realizujących program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Lp.

Nazwa instytucji/ organizacji

Adres

Telefon  e- mail

1.    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łomży

ul. Dworna 23 B

86 216 42 60
poczta@mopslomza.pl

2.    

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/27

86 215 69 42
pcprlomza@wp.pl

 

Wykaz lokalnych placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

 

Lp.

Nazwa instytucji/ organizacji

Adres

Telefon e- mail

Formy świadczonej pomocy

  1.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łomży

ul. Dworna 23 B

86 216 42 60
poczta@mopslomza.pl

§      realizacja programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

§      poradnictwo socjalne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  1.  

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Łomży

ul. Wojska Polskiego 161

86 216 98 20

pomoc@oik.lomza.pl

§      interwencja kryzysowa, specjalistyczne poradnictwo socjalne, psychologiczne, prawne,

§      warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,

§         grupa wsparcia dla kobiet z problemem przemocy domowej,

§         warsztaty umiejętności społecznych

  1.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/27

86 215 69 42

pcprlomza@wp.pl

§         poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne,

§         doradztwo zawodowe

  1.  

Fundacja „Vita Familiae” Poradnia Rodzinna w Łomży

ul. Sadowa 3

86 473 55 14


 

§         pomoc duszpasterska, porady dot. życia rodzinnego, małżeńskiego, rodzicielskiego,

§         porady prawne, psychologiczne, wychowawcze (dostępni specjaliści: duszpasterz, prawnik, Instruktor Naturalnego Planowania Rodziny, psycholog, psychiatra, pedagog, pediatra, logopeda, Radny Miasta, doradca finansowy)

  1.  

Centrum Aktywności Społecznej PRYMAT

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem filia w Łomży

(Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży)

ul. Dworna 23B

86 216 42 60

pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

§         poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (wtorki i czwartki od godz. 14.00 do 18.00)

§         doradztwo ds. osób pokrzywdzonych (udzielanie informacji, ustalanie spotkań ze specjalistami)

  1.  

Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego Biuro Porad Obywatelskich w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/27 (pok. 215)

86 216 48 79

bpo.lomza@wp.pl

§         poradnictwo prawne