Kontakt

Godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30


18-400 Łomża ul. Dworna 23B
tel. 86 2164260, 86 2164088 fax. 86 2165851
NIP 718-116-90-76, REGON 450002170

Zakładem kieruje
mgr inż. Wiesław Jagielak
tel. 86 216-40-88

zastępca dyrektora
mgr Anna Fabin
tel. 86 216-40-88
poczta@mopslomza.pl


W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują:

Dzienny Dom Senior +

18-400 Łomża, ul. M.C Skłodowskiej 2
tel. 86 216-28-49 wigor@mopslomza.pl
kierownik - Monika Brzóska

Klub Wolontariatu przy MOPS

Łomża, ul. Dworna 23B
tel. 86 216-42-60
Koordynator - Ewa Andrychowska

Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

18-400 Łomża, ul. Dworna 23B
tel. 86 216-74-16
bziron@mopslomza.pl
kierownik - Jolanta Dąbrowska

Noclegownia i Ogrzewalnia

18-400 Łomża, ul. Dworna 24
tel. 86 216-21-12
noclegownia@mopslomza.p
kierownik - Tadeusz Kurkowski