Kontakt

Godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

napiszpoczta@mopslomza.pl

18-400 Łomża ul. Dworna 23B
tel. 86 2164260, 86 2164088, 786 841 332,   786 812 861,  
fax. 86 2165851


NIP 718-116-90-76, REGON 450002170

Zakładem kieruje
mgr inż. Wiesław Jagielak

zastępca dyrektora
mgr Anna Fabin

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują:

Dzienny Dom Senior +

18-400 Łomża, ul. M.C Skłodowskiej 2
tel. 86 216 28 49
wigor@mopslomza.pl
kierownik - Monika Brzóska

Klub Seniora

18-400 Łomża, ul. Mickiewicza 10
tel. 786 812 733
mkopec@mopslomza.pl
kierownik - Marta Kopeć

Klub Wolontariatu

Łomża, ul. Dworna 23B
tel. 86 216 42 60
mpoplawska@mopslomza.pl

Koordynator - Monika Popławska

Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

18-400 Łomża, ul. Dworna 23B
tel. 86 216 74 16
bziron@mopslomza.pl
kierownik - Jolanta Dąbrowska

Noclegownia i Ogrzewalnia

18-400 Łomża, ul. Dworna 24
tel. 86 216 21 12
noclegownia@mopslomza.p
kierownik - Tadeusz Kurkowski