„EFS- Nowa droga do sukcesu” 2014-2015

efs

„EFS- Nowa droga do sukcesu” 2014 – 2015 r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.

 


Termin realizacji projektu  „EFS- Nowa droga do sukcesu” 2014 – 2015 r.              od 1 marca 2014 do 30 czerwca 2015 roku.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z Łomży oraz ich integracja społeczna z otoczeniem.

 

Cele szczegółowe projektu:

zwiększenie  kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy .

zwiększenie kompetencji życiowych i umiejętności umożliwiających powrót do życia społecznego..

poprawa sytuacji dochodowej.

upowszechnienie form aktywnej integracji i pracy socjalnej.

 

 

 

Uczestnicy projektu:

1. osoby bezrobotne lub  nieaktywne zawodowo

2. niepełnosprawne

3. korzystające z pomocy MOPS

4. zamieszkałe na terenie miasta Łomża

5. w wieku aktywności zawodowej

6. nie uczestniczące z takich samych form wsparcia w innym projekcie systemowym

 finansowanym z UE

 

Szkolenia zawodowe w 2014 roku dla 54 osób: 

        Prawo jazdy  kat C, C+E, kwalifikacja wstępna przyśpieszona 3 osoby

        Pracownik biurowy               13 osób

        Sprzedawca                         30 osób

        Brukarz                                   4 osoby

        5 miesięczny staż                  4 osoby      

 

Szkolenia zawodowe w 2015 roku dla 68 osób:  

        Pracownik biurowy               12 osób

        Sprzedawca                         24 osoby          

        Murarz – tynkarz                    5 osób       

        Pomoc  kuchenna                14 osób

        Operator koparko ładowarki   3 osoby

        4 miesięczny staż                 10 osób

 

Warsztaty i poradnictwo:                                                                                                                     

Warsztaty z psychologiem (12 godzin) w zakresie budowania motywacji do podjęcia pracy zwiększenia zaradności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach i zwiększenia samooceny.

Porady indywidualne psychologa dla każdego uczestnika.

                                  

Warsztaty z doradcą zawodowym (12 godzin) w zakresie odkrywania predyspozycji do wykonywania określonej pracy, możliwościach zatrudnienia, poznawania nowych technik i metod poszukiwania pracy i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Porady indywidualne doradcy zawodowego dla każdego uczestnika.           

 

Porady indywidualne prawne dla uczestników projektu.                        

                                                                                                             

Dodatkowo:

opłacenie przedszkola dla dzieci,

zasiłki celowe 100 zł. miesięcznie,

catering i serwis kawowy podczas szkoleń,

materiały szkoleniowe – teczka, długopis i notes,

wycieczka do teatru w Warszawie.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy po bliższe informacje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23 B.

 

 

                                                     Zapraszamy