„EFS- Nowa droga do sukcesu” 2012-2013

efs

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy. Aktywną integracją w 2012 i 2013 roku objętych zostanie 231 osób podzielonych na cztery moduły szkoleniowe.

Celem głównym projektu " EFS - Nowa droga do sukcesu " 2012-2013 r. jest zwiększenie szans na rynku pracy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z Łomży oraz ich integracja społeczna z otoczeniem.

Uczestnikiem projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu”może zostać osoba:

 1. bezrobotna
 2. nieaktywna zawodowo
 3. niepełnosprawna
 4. korzystająca z pomocy MOPS
 5. w wieku aktywności zawodowej
 6. o niskich kwalifikacjach zawodowych
 7. zagrożona wykluczeniem społecznym
 8. zamieszkała na terenie miasta Łomża
 9. nie uczestnicząca z takich samych form wsparcia w innym projekcie systemowym finansowanym z UE

Aktywna integracja uczestników projektu:


Szkolenia w 2012 r.

 1. obsługa kasy fiskalnej
 2. opiekun osób starszych
 3. murarz
 4. florysta
 5. prawo jazdy kat.B
 6. asystent rodziny
 7. kucharz
 8. opiekun dzieci
 9. wózek jezdniowy
 10. język angielski

Szkolenia w 2013 r.

 1. obsługa kasy fiskalnej
 2. usługi krawieckie
 3. malarz
 4. opiekun osób starszych
 5. stylizacja paznokci
 6. język angielski
 7. prawo jazdy kat.C
 8. kelner
 9. glazurnik
 10. fakturzysta
 11. język angielski
 12. prawo jazdy kat.B

Dodatkowo dla uczestników projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” 2012-2013 zaplanowano:


Osoby zainteresowane zapraszamy po bliższe informacje do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23 B.

Zapraszamy