"EFS- Nowa droga do sukcesu" 2011 r.

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że od marca 2011 r. będzie realizował projekt "EFS - Nowa droga do sukcesu " Celem głównym projektu jest zwiększenie integracji zawodowej i społecznej osób nieaktywnych zawodowo

Cele szczegółowe :


Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

 1. bezrobotna lub nieaktywna zawodowo
 2. niepełnosprawna
 3. korzystająca z pomocy MOPS
 4. w wieku aktywności zawodowej
 5. zagrożona wykluczeniem społecznym
 6. nie uczestnicząca w tym samym czasie z takich samych form wsparcia w innym projekcie systemowym finansowanym z UE.

Aktywna integracja dla 103 osób

Warsztaty z psychologiem zajęcia grupowe - 8 godzin, w zakresie zwiększenia zaradności, samodzielności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwiększenia samooceny oraz porady indywidualne Doradztwo zawodowe zajęcia grupowe - 8 godzin, w zakresie odkrywania predyspozycji do wykonywania określonej pracy, możliwościach zatrudnienia, poruszania się na otwartym rynku pracy oraz spotkania indywidualne Warsztaty zarządzanie budżetem osobistym - 12 godzin, nauka racjonalnego dysponowania pieniędzmi i długofalowe planowanie finansów domowych; podstawy działania i oferty instytucji finansowych. Porady prawne dla uczestników projektu w zakresie prawa pracy i prawa rodzinnego oraz innych przepisów w zależności od indywidualnych potrzeb – 40 godzin.
Pierwsza pomoc przedmedyczna - 10 godz.
Warsztaty szkoła dla rodziców dla 70 osób - 10 godz.

Szkolenia :

 1. kurs ogólnobudowlany nowoczesne wykańczanie wnętrz dla 8 osób 180 godz.
 2. pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego dla 8 osób 70 godz.
 3. kurs przedstawiciel handlowy z obsługą komputera dla 10 osób 120 godz.
 4. szkolenie opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 15 osób 120 godz.
 5. szkolenie opiekun dzieci „Profesjonalna niania” dla 10 osób 120 godz.
 6. kurs języka angielskiego podstawowy dla 20 osób 60 godz.
 7. kurs kasjer-fakturzysta dla 37 osób 180 godz.
 8. kurs małej gastronomii dla 15 osób 120 godzin
 9. kurs języka angielskiego podstawowy dla 20 osób 60 godzin

Dodatkowo zaplanowano:


Rekrutacja uczestników do projektu " EFS - Nowa droga do sukcesu " od 1 do 31 marca 2011 r. Zapraszamy po bliższe informacje do pracowników socjalnych w MOPS, Łomża, ul. Dworna 23 b.

Plakat reklamowy projetu >>> tutaj