"EFS- Nowa droga do sukcesu" 2010 r.

efs

Realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest zwiększenie integracji zawodowej i społecznej osób nieaktywnych zawodowo.

Cele szczegółowe:


Grupa docelowa

Projekt zaplanowano dla 97 osób z terenu miasta Łomża

Działania rekrutacyjne będą prowadzone w miesiącu marcu i kwietniu 2010 r.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

Szkolenia zawodowe

 1. pomoc kuchenna 20 osób 204 godz.
 2. usługi krawieckie i szycie firan 14 osób 150 godz.
 3. obsługa wózków widłowych i jezdniowych 15 osób 67 godz.
 4. masażysta 10 osób 120 godz.
 5. pracownik biurowy 10 osób 190 godz.
 6. sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej 25 osób 150 godz.
 7. tworzenie stron internetowych 15 osób 75 godz.

Dodatkowo:


Działania projektowe obejmują:

 1. doradztwo zawodowe zajęcia grupowe 24 godziny I część ( 3 spotkania ) odkrywanie predyspozycji do pracy, możliwości zatrudnienia, techniki i metody poszukiwania pracy II część (3 spotkania )przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, prezentacja mocnych stron, trening redukcji stresu, tworzenie wizerunku
 2. doradztwo indywidualne w zależności od potrzeb klientów ( 30 godzin)
 3. warsztaty z psychologiem zajęcia grupowe 12 godzin - (3 spotkania) budowanie motywacji do podjęcia pracy, zwiększenie zaradności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwiększenie samooceny
 4. spotkania indywidualne 2 godziny ( 2 spotkania po 1 godzinie) diagnoza relacji i dysfunkcji w rodzinie
 5. zajęcia grupowe edukacyjne ze specjalistą terapii uzależnień 12 godzin wykłady i ćwiczenia, dotyczące przyczyn uzależnień, wpływu używek na życie rodzinne, zdrowie
 6. zajęcia grupowe edukacyjne z trenerem zasad dobrego wychowania 12 godzin - dotyczące higieny, savoir-vivre
 7. trening konwersacji, prezencji i dobrych manier przy stole podczas obiadu 3 godziny dla 2 grup
 8. spotkania indywidualne z prawnikiem w zależności od potrzeb klientów ( 40 godzin)

W projekcie zaplanowano: