mops mops mops mops
strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki


20.12.2014

efs
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące szkoleń realizowanych w ramach projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” Osoby zainteresowane wzięciem udziału w bezpłatnych szkoleniach zapraszamy w dniu 20 listopada 2014 r. do pokoju szkoleniowego na parterze MOPS (za kasą).
-  godzina 9.00.
spotkanie dla osób zainteresowanych szkoleniem sprzedawca

- godzina 9.30. spotkanie dla osób zainteresowanych szkoleniem pracownik biurowy i pomoc kuchenna

- godzina 10.00. spotkanie dla osób zainteresowanych szkoleniem operator koparko ładowarki, murarz i 3 miesięcznym stażem

projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.
Zapraszamy21.10.2014

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w
Łomży w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy, zaprasza wszystkich na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach  projektu „EFS – Nowa droga do sukcesu”
   Więcej


22.08.2014

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro: Przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu „EFS – Nowa droga do sukcesu” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  Kwalifikacja wstępna przyspieszona – przewóz rzeczy dla 3 osób prawo jazdy kat C, C+E wydane w 2014 roku 
Więcej
25.07.2014

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o rozpoczęciu szkoleń zawodowych w ramach projektu
„EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" 

1. Harmonogram szkoleń pracownik biurowy
2. Harmonogram szkoleń brukarz
3. Harmonogram szkoleń sprzedawca gr. 1
4. Harmonogram szkoleń sprzedawca gr. 2

18.06.2014

efs
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza na wyjazd integracyjny organizowany do Warszawy w dniu 08.07.2014 r., dla uczestników projektu "EFS-Nowa droga do sukcesu"  Więcej

03.06.2014

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro: Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla uczestników projektu "EFS - Nowa droga do sukcesu" realizowanego przez MOPS w Łomży  Więcej

28.05.2014

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro: Przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu „EFS – Nowa droga do sukcesu” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej

28.04.2014

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o rozpoczęciu szkoleń zawodowych w ramach projektu
„EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" 

1.
Harmonogram szkoleń

25.04.2014

efs

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 euro.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów szkoleniowych Więcej

08.04.2014

efs

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 euro. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup i dostawa artykułów spożywczych

2. Zakup i dostarczenie materiałów biurowych

3. Zakup i dostarczenie materiałów szkoleniowych

01.04.2014

efs
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży związku z planowaną realizacją projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” w 2014 roku ogłasza nabór na stanowiska:
    1.
  Prawnik dla potrzeb beneficjentów
Więcej

01.04.2014

efs
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży związku z planowaną realizacją projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” w 2014 roku ogłasza wyniki naboru na stanowiska:
    1. Doradca zawodowy
    2. Prawnik dla potrzeb beneficjentów
    3. Obsługa prawna projektu     
Więcej

25.03.2014

efs
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 euro. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi cateringu na potrzeby uczestników projektu systemowego „EFS - Nowa droga do sukcesu”. Przygotowanie i dowiezienie około 300 posiłków (samo drugie danie) w okresie od kwietnia do grudnia 2014 roku. Szacunkowa liczba: maksymalnie do 35 obiadów dziennie. Wykonawca dostarcza obiady własnym transportem w opakowaniu jednorazowego użytku wraz ze sztućcami.  Więcej

24.03.2014

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży związku z planowaną realizacją projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” w 2014 roku ogłasza nabór na stanowiska:
    1. Doradca zawodowy
   2.  Psycholog
    3. Prawnik dla potrzeb beneficjentów
    4. Obsługa prawna projektu     
Więcej

06.03.2014

Warsztaty dla rodziców w 2014 roku
"Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Interwencji Kryzysowej na "Warsztaty dla rodziców"  Więcej


03.03.2014

Zaproszenie na rekrutację

do projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” 2014 r.,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy Więcej

21.02.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży  informuje, o przetargu nieograniczonym na organizację wycieczki 4-dniowej do Pragi w terminie 19-22.06.2014 dla osób uprawnionych do korzystania z ZFSS Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 48 osób Więcej

19.02.2014

Miasto Łomża przystąpiło do realizacji programu pn „Wyrównywanie różnic między regionami II”. Wnioski będą przyjmowane w MOPS-BZIRON, ul. Dworna 23B, Łomża, pok 111- bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 86 216 74 16. Więcej

18.02.2014

Miasto Łomża przystępuje w 2014 roku do realizacji programu skierowanego do osób niepełnosprawnych pt "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Druki wniosków będą przyjmowane w MOPS - BZIRON, ul. Dworna 23B, Łomża pok 111 - bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 86 216 74 16. Więcej

21.01.2015stiker

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o rozpoczęciu szkoleń zawodowych w ramach projektu
„EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" 

1.
Harmonogram szkoleń

 


Ogłoszenia

strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki