8-400 Łomża ul. Dworna 23B
mops mops mops mops
strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki


22.11.2013

efs
Zaproszenie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza na konferencję promującą projekt „EFS - Nowa droga do sukcesu” 2012-2013, która odbędzie się  4 grudnia 2013 r. o godzinie 1100  w sali konferencyjnej Urzędu  Miejskiego w Łomży ul. Stary Rynek 14.

05.11.2013

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o rozpoczęciu szkoleń zawodowych w ramach projektu „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" 

Poniżej harmonogramy szkoleń
1.
Warsztaty dobrych manier i dekoracji stołu

28.10.2013

INFORMACJA DLA OSÓB KTÓRE OD 1 LIPCA 2013 r., UTRACIŁY PRAWO DO  ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
Z TYTUŁU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD NIEPEŁNOSPRAWNYM CZŁONKIEM RODZINY
Bardzo ważna zmiana! Zasiłki pielęgnacyjne zostaną przywrócone
!
Więcej

10.10.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR  na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym  Więcej

09.10.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR  na zakup i dostawę artykułów przemysłowych dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym  Więcej

03.10.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR  na wykonanie i montaż mebli biurowych Więcej

01.10.2013

efs
INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” M -IV 2013   WYJAZD STUDYJNY DO TORUNIA - POZNANIE DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ  Więcej

30.09.2013

efs
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  - Cz. I  szkolenie „obsługa kasy fiskalnej”
Więcej

30.09.2013

efs
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego -  Cz. II  szkolenie kierowców  
Więcej

30.09.2013

efs
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - Cz. III
warsztaty dekoracja stołu Więcej

30.09.2013

efs
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  - Cz. IV 
warsztaty dobrych manier Więcej

30.09.2013

efs

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu”

M-IV 2013 rok 

Wyjazd  05.10.2013 o godzinie 9:30 z Placu Niepodległości do Zajazdu Zbyszko w Nowogrodzie

Wyjazd  10.10.2013 o godzinie 10:00 z Placu Niepodległości.

 

Bliższych informacji dotyczących zapisu na wyjazdy udzielają pracownicy socjalni MOPS.                                                                                                                 Zapraszamy
 
        

20.09.2013

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o rozpoczęciu szkoleń  w ramach projektu
„EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" 
Poniżej grafik zajęć dla grupy 5

1.  Grafik gr 5

20.09.2013

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o rozpoczęciu szkoleń zawodowych w ramach projektu
„EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" 

Poniżej harmonogramy szkoleń
1. Obsługa kasy fiskalnej
2.
Glazurnik

3. Kelner

4. Fakturzysta

 

20.09.2013

efs

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ w przetargu pn.: przeprowadzenie  szkoleń: „obsługa kasy fiskalnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewóz rzeczy, szkolenie okresowe dla kierowcy który zdobył uprawnienia  przed wrześniem  2009, warsztaty dekoracja stołu, warsztaty  dobrych manier w ramach projektu systemowego -  „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"  Więcej
 

17.09.2013

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia: kurs języka  angielskiego   Więcej

16.09.2013

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży  informuje, o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń z zakresu : obsługa kasy fiskalnej, kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz rzeczy, szkolenie okresowe dla kierowcy który zdobył uprawnienia przed wrześniem 2009, warsztaty dekoracja stołu, warsztaty dobrych manier w ramach projektu systemowego - EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. Więcej

04.09.2013

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że rozpoczynają się szkolenia dla uczestników projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” 2013 r. dla Modułu IV. Poniżej zamieszczone harmonogramy spotkań.

1. Warsztaty dla rodziców
2. Warsztaty konflikty

3.
Szkolenie jęz. angielski

20.08.2013


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia BHP Więcej

20.08.2013


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na remont mieszkania przy ul. Dworna 71/5 Więcej

20.08.2013

 
efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na: przeprowadzenie szkolenia język angielski w ramach projektu systemowego - „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej

12.08.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia: obsługa kasy fiskalnej, fakturzysta, glazurnik, kelner, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat B, warsztaty „rozwiązywanie konfliktów", Warsztaty dla rodziców, w ramach projektu systemowego - „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - warsztaty dla rodziców Więcej

12.08.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia: obsługa kasy fiskalnej, fakturzysta, glazurnik, kelner, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat B, warsztaty „rozwiązywanie konfliktów", Warsztaty dla rodziców, w ramach projektu systemowego - „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - rozwiązywanie konfliktów Więcej

12.08.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia: język angielski w ramach projektu systemowego - „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Więcej

09.08.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia: obsługa kasy fiskalnej, fakturzysta, glazurnik, kelner, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat B, warsztaty „rozwiązywanie konfliktów", Warsztaty dla rodziców, w ramach projektu systemowego - „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kelner Więcej

09.08.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że unieważnia postępowanie dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń: obsługa kasy fiskalnej, fakturzysta, glazurnik, kelner, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat B, warsztaty „rozwiązywanie konfliktów, Warsztaty dla rodziców, w ramach projektu systemowego - „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - angielski Więcej

09.08.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia: obsługa kasy fiskalnej, fakturzysta, glazurnik, kelner, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat B, warsztaty „rozwiązywanie konfliktów", Warsztaty dla rodziców, w ramach projektu systemowego - „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - fakturzysta Więcej

08.08.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia: obsługa kasy fiskalnej, fakturzysta, glazurnik, kelner, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat B, warsztaty „rozwiązywanie konfliktów", Warsztaty dla rodziców, w ramach projektu systemowego - „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - glazurnik Więcej

08.08.2013

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej na 3/4 etatu Więcej

07.08.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia: obsługa kasy fiskalnej, fakturzysta, glazurnik, kelner, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat B, warsztaty „rozwiązywanie konfliktów", Warsztaty dla rodziców, w ramach projektu systemowego - „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - obsługa kasy fiskalnej Więcej

06.08.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia: obsługa kasy fiskalnej, fakturzysta, glazurnik, kelner, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat B, warsztaty „rozwiązywanie konfliktów", Warsztaty dla rodziców, w ramach projektu systemowego - „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - warsztaty wyjazdowe Więcej

02.08.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że rozpoczynają się szkolenia dla uczestników projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” 2013 r. dla Modułu IV. Poniżej zamieszczony grafik.

Grafik Szkoleń

02.08.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia: obsługa kasy fiskalnej, fakturzysta, glazurnik, kelner, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat B, warsztaty „rozwiązywanie konfliktów", Warsztaty dla rodziców, w ramach projektu systemowego - „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - prawo jazdy kat B Więcej

16.07.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza na spotkanie organizacyjne dla kandydatów na bezpłatne szkolenia, które są realizowane w ramach projektu „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Więcej

15.07.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza na spotkanie organizacyjne dla kandydatów na bezpłatne szkolenia, które są realizowane w ramach projektu „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Więcej

01.07.2013


efs

UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA
od 1 lipca 2013 rekrutacja na BEZPŁATNE SZKOLENIA
od sierpnia do grudnia 2013 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży realizuje projekt „EFS - Nowa droga do sukcesu” 2013 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cel główny projektu: zwiększenie szans na rynku pracy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z Łomży oraz ich integracja społeczna z otoczeniem.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

 1. bezrobotna lub nieaktywna zawodowo
 2. niepełnosprawna, zagrożona wykluczeniem społecznym
 3. korzystająca z pomocy MOPS i zamieszkała na terenie miasta Łomża
 4. w wieku aktywności zawodowej, o niskich kwalifikacjach zawodowych

Szkolenia zawodowe: kelner, glazurnik, fakturzysta, obsługa kasy fiskalnej Zajęcia w ramach projektu:

 • doradztwo zawodowe
 • zajęcia z prawnikiem
 • warsztaty z psychologiem
 • warsztaty zarządzania budżetem
 • zajęcia profilaktyczne ze specjalistą terapii uzależnień
 • warsztaty dla rodziców
 • warsztaty rozwiązywania konfliktów


dodatkowo:

 • catering
 • wsparcie finansowe
 • wycieczka do teatru
 • materiały szkoleniowe
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • opłacenie przedszkola dla dzieci uczestników projektu
 • sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia
 • prawo jazdy kat. B dla 10 osób
 • kurs języka angielskiego dla 10 osób
 • wyjazd integracyjny dla uczestników i członków rodziny

Osoby zainteresowane zapraszamy w okresie od 1 do 31 lipca 2013 roku na rekrutację do pracowników socjalnych w MOPS Łomża, ul. Dworna 23 b, (I piętro) w celu wypełnienia ankiety zgłoszeniowej. Informacji udziela również Pani J. Jadacka pokój 203 II piętro MOPS Łomża Zapraszamy


03.06.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że rozpoczynają się szkolenia dla uczestników projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” 2013 r. - "Stylizacja paznokci":

Harmonogram szkolenia


15.05.2013


efs

W związku z planowanymi warsztatami integracyjnymi w dniu 8 czerwca (sobota) uczestnicy projektu proszeni są o zgłaszanie osób z rodziny na wyjazd. Warsztaty odbędą się w gospodarstwie agroturystycznym „Carski Trakt” koło Wizny. Program warsztatów obejmuje zajęcia dotyczące komunikacji w rodzinie dla dorosłych i dzieci, obiad oraz wspуlne grillowanie dla wszystkich uczestników. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza na wycieczkę do Warszawy organizowaną w dniu 28 czerwca 2013 r. (piątek) w ramach projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu”. Program wycieczki obejmuje obiad w restauracji, zwiedzanie Wilanowa, spacer po Starówce oraz spektakl teatralny „ Fredro dla Dorosłych-Mężów i Żon”.

Zapraszamy
Bliższych informacji dotyczących zapisu na wyjazdy udzielają pracownicy socjalni MOPS.

14.05.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że rozpoczynają się szkolenia dla uczestników projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” 2013 r. - "Usługi krawieckie":

Harmonogram szkolenia

11.04.2013


efs

Miasto Łomża w 2013 roku przystępuje do pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” . Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu miasta Łomża. Druki wniosków do porania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23B – Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pok. 111 Więcej

08.04.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że rozpoczynają się szkolenia dla uczestników projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” 2013 r. modułu III . Terminy szkoleń: 1. opiekun osób starszych od 15 kwietnia 2013 godz. 8.00. Leonardo School. ul. Woziwodzka 1, 2. obsługa kasy fiskalnej od 11 kwietnia godz. 9.00. ul. Wyszyńskiego 6 lok.44 , Logos 3. malarz od 9 kwietnia godz. 8.00. OHP, ul. Szosa Zambrowska 1/27, Uczestników szkolenia zapraszamy na spotkanie w sprawie badań 08 kwietnia 2013 godz.14.30. ul. Makowa 26. 4. język angielski od 9 kwietnia godz. 16.00. NOT , ul. Polowa 45 pok. 212.
Bliższych informacji dotyczących szkoleń udzielają pracownicy socjalni MOPS.

04.04.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na: przeprowadzenie szkolenia, prawo jazdy kat C, C + E , w ramach projektu „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej

28.03.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że rozpoczynają się szkolenia dla uczestników projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” 2013 r. - "Język angielski":

Harmonogram szkolenia

 

21.03.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na: Przeprowadzenie szkoleń obsługa kasy fiskalnej, usługi krawieckie, malarz, opiekun osób starszych, stylizacja paznokci, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat C, C+E w ramach projektu systemowego - „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Część 2. Usługi krawieckie 11 osób - 150 godzin Więcej

20.03.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia, prawo jazdy kat C, C + E , w ramach projektu EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Więcej

18.03.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na: Przeprowadzenie szkoleń obsługa kasy fiskalnej, usługi krawieckie, malarz, opiekun osób starszych, stylizacja paznokci, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat C, C+E w ramach projektu systemowego - „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Część 8. Warsztaty wyjazdowe integracyjne dla uczestników i ich rodzin Więcej

14.03.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na: Przeprowadzenie szkoleń obsługa kasy fiskalnej, usługi krawieckie, malarz, opiekun osób starszych, stylizacja paznokci, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat C, C+E w ramach projektu systemowego - „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Część 3. Szkolenie Malarz dla 10 osób w wymiarze 100 godzin szkoleniowych Więcej

14.03.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na: Przeprowadzenie szkoleń obsługa kasy fiskalnej, usługi krawieckie, malarz, opiekun osób starszych, stylizacja paznokci, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat C, C+E w ramach projektu systemowego - „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Część 4. Szkolenie opiekun osób starszych dla 17 osób w wymiarze 120 godzin szkoleniowych Więcej

14.03.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na: Przeprowadzenie szkoleń obsługa kasy fiskalnej, usługi krawieckie, malarz, opiekun osób starszych, stylizacja paznokci, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat C, C+E w ramach projektu systemowego - „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Część 6. język angielski 10 osób - 60 godzin szkoleniowych Więcej

13.03.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na: Przeprowadzenie szkoleń obsługa kasy fiskalnej, usługi krawieckie, malarz, opiekun osób starszych, stylizacja paznokci, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat C, C+E w ramach projektu systemowego - „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Część 5. Szkolenie z zakresu stylizacji paznokci dla 10 osób w wymiarze 32 godzin szkoleniowych (z zakupem zestawu początkowego). Więcej

12.03.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na: Przeprowadzenie szkoleń obsługa kasy fiskalnej, usługi krawieckie, malarz, opiekun osób starszych, stylizacja paznokci, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat C, C+E w ramach projektu systemowego - „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Część 1. Szkolenie „Obsługa kasy fiskalnej" dla 21 osób w wymiarze 70 godzin szkoleniowych (30 godzin teoria i 40 godzin praktyka). Więcej

07.03.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że unieważnia postępowanie dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń: obsługa kasy fiskalnej, usługi krawieckie, malarz, opiekun osób starszych, stylizacja paznokci, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat C, C+E Część 7 Prawo jazdy kat C, C +E dla 4 osób na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 października 2004 r. - Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami ) Więcej

25.02.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że zajęcia z psychologiem dla uczestników projektu „EFS - Nowa droga do sukcesu" modułu III odbywać się będą na parterze MOPS w Ośrodku Wsparcia Społeczno-Zawodowego

Zobacz grafik

19.02.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg na przeprowadzenie szkoleń: obsługa kasy fiskalnej, usługi krawieckie, malarz, opiekun osób starszych, stylizacja paznokci, język angielski, warsztaty wyjazdowe z komunikacji w rodzinie, prawo jazdy kat C, C+E w ramach projektu systemowego- EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Więcej

13.02.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że dla uczestników projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” 2013 r. modułu III. Zajęcia z prawnikiem dla grupy I - godz. 800 i grupy II - godz. 1215 odbędą się 15.02.2013 r., dla grupy III godz. 800 grupy IV godz. 1215 odbędą się 19.02.2013 r., dla grupy III godz. 800 grupy IV godz. 1215 odbędą się 05.03.2013 r., w siedzibie MOPS pokój za kasą na parterze budynku.

12.02.2013


 

Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży informuje o programie wyrównywania różnic między regionami II Więcej

11.02.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że od 11 lutego 2013 r. rozpoczynają się pierwsze zajęcia szkoleniowe dla uczestników projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” 2013 r. modułu III. Zajęcia z doradcą zawodowym, specjalistą terapii uzależnień i zarządzania budżetem odbywać się będą na parterze MOPS w Ośrodku Wsparcia Społeczno-Zawodowego. Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni MOPS.

Grafik zajęć dla poszczególnych grup szkoleniowych

30.01.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu systemowego EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Więcej

30.01.2013


efs

Protokół w roku w sprawie dokonania wyboru personelu do projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Więcej

24.01.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza kandydatów na uczestników projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” 2013 r. moduł III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na spotkanie organizacyjno-rekrutacyjne, które odbędzie się w naszym MOPS w Ośrodku Wsparcia Społeczno-Zawodowego (pokój za kasą na parterze). Osoby zainteresowane szkoleniem kasjer i krawiec zapraszamy na godzinę 11.00. a osoby zainteresowane szkoleniem malarz, opiekun osób starszych i prawo jazdy kat. C na godzinę 12.00.

18.01.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży związku z planowaną realizacją projektu: „EFS- Nowa droga do sukcesu” Ogłasza nabór na następujące stanowiska:
1. Psycholog Więcej
2. Specjalista terapii uzależnień Więcej

18.01.2013


efs

Protokół w roku w sprawie dokonania wyboru personelu do projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Więcej

15.01.2013


 

Zarządzenie Nr 9/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15 stycznia 2013 r., w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2013 rok Więcej

14.01.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o przetargu nieograniczonym na przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu systemowego EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Więcej

11.01.2013


efs

UWAGA!
Rekrutacja do projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” 2013r.

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy

Więcej

07.01.2013


efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży związku z planowaną realizacją projektu: „EFS- Nowa droga do sukcesu” Ogłasza nabór na następujące stanowiska:
1. Doradca zawodowy Więcej
2. Trener zarządzania budżetem osobistym Więcej
3. Prawnik Więcej
4. Psycholog Więcej
5. Specjalista terapii uzależnień Więcej
Załącznik do pobrania Więcej

01.01.2013


efs

WOLONTARIAT W ŁOMŻY


Jeżeli chcesz pomagać :
- dzieciom w lekcjach i organizacji czasu wolnego,
- osobom niepełnosprawnym w rozwijaniu zainteresowań,
- osobom starszym podczas wyjść na spacer, do rozmowy, itp.,
- osobom samotnym do kontaktu z innymi ludźmiZgłoś się do nas, czekamy właśnie na Ciebie


Koło Wolontariatu - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
ul. Dworna 23b tel. 86-216-42-6- w 31 i 50

Poniedziałek godz. 14.00-15.00 pokój 117 i 203
Piątek godz. 14.00-15.00 pokój 117 i 203

Osoby do kontaktu:

Specjalista pracy socjalnej Ewa Andrychowska

Starszy specjalista pracy socjalnej Jadwiga Jadacka

Załączniki do pobrania:
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


Ogłoszenia

strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki