Archiwum 2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży serdecznie zaprasza na konferencję promocyjną projekt „EFS - Nowa droga do sukcesu” realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Konferencja odbędzie się w dniu 29 listopada 2012 r. o godz.11.00. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14.

 1. Harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych - asystent rodziny Moduł II- "EFS Nowa droga do sukcesu" Pobierz
 2. Harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych - język angielski - "EFS Nowa droga do sukcesu" Pobierz
 3. Harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych - kucharz - "EFS Nowa droga do sukcesu" Pobierz
 4. Harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych - opiekun dzieci - "EFS Nowa droga do sukcesu" Pobierz

Informacja z dnia 05.09.2012 r. - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ogłasza konkurs na stanowisko szefowej kuchni Klubu Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży

Więcej

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Środowiskowy Hufiec Pracy w Łomży informują, że od lipca br. rozpoczęły realizację wdrażanego projektu dla młodzieży pt. "Nowe perspektywy", który został dofinansowany przez EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Działania 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej więcej na

www.podlaska.ohp.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży - Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Miasto Łomża przystąpiło w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - informujemy, że wnioski przyjmowane są do 30.09.2012r., a rozpatrywane będą po 30.09.2012 r.

Więcej

Informacja z dnia 17.08.2012 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonego Moduł II Część 6 - kurs języka angielskiego - 60 godzin w ramach projektu „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej

Informacja z dnia 17.08.2012 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonego Moduł II - kurs prawa jazdy kat B w ramach projektu „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej

Informacja z dnia 14.08.2012 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonego Moduł II Część 2 - kucharz 20 osób - 120 godzin w ramach projektu „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW realizuje w woj. podlaskim projekt „CZAS NA AKTYWNOŚĆ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej

Grafik warsztatów zajęć w 2012 roku dla uczestników programu Moduł II "EFS - Nowa droga do sukcesu"

Pobierz

Informacja z dnia 06.08.2012 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonego Moduł II Część 3 - Opiekun dzieci 15 osób - 120 godzin w ramach projektu „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej

Informacja z dnia 03.08.2012 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonego Moduł II Część 7 - stylizacji paznokci dla 10 osób w wymiarze 32 godzin szkoleniowych (z zakupem zestawu początkowego) w ramach projektu „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej

Informacja z dnia 03.08.2012 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonego Moduł II Część 8 - Warsztaty wyjazdowe integracyjne dla uczestników i ich rodzin (59 uczestników i 41 osób z otoczenia łącznie 100 osób) w ramach projektu „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej

Informacja z dnia 01.08.2012 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonego Moduł II Część 4 - wózek jezdniowy w ramach projektu „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej

Informacja z dnia 01.08.2012 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonego Moduł II Część 1 - asystent rodziny w ramach projektu „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej

Informacja z dnia 01.08.2012 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia kurs prawa jazdy kat. B w ramach projektu "EFS - Nowa droga do sukcesu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej

Informacja z dnia 31.07.2012 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży unieważnia postępowanie dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń asystent rodziny, kucharz, opiekun dzieci, wózek jezdniowy, kurs prawa jazdy kat. B, język angielski, stylizacja paznokci, wyjazd integracyjny dla uczestników i ich rodzin w ramach projektu "EFS - Nowa droga do sukcesu"

Więcej

Informacja z dnia 13.07.2012 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: asystent rodziny, kucharz, opiekun dzieci, wózek jezdniowy, kurs prawa jazdy kat B, język angielski, stylizacja paznokci, wyjazd integracyjny dla uczestników i ich rodzin w ramach projektu EFS - Nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej

MOPS w Łomży informuje, że w miesiącu lipcu 2012 r., przeprowadzana jest rekrutacja na uczestników do projektu "EFS - Nowa droga do sukcesu" na szkolenia modułu drugiego:
asystent rodziny,
kucharz,
opiekun rodziny,
obsługa wózka jezdniowego,


Dodatkowo dla osób chętnych:
kurs prawa jazdy i język angielski

Zaproszenie do udziału w projekcie

Więcej

Informacja z dnia 17.05.2012 r. - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w dziale organizacyjno administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży

Więcej

Haromonogramy szkoleń do pobrania dla uczestników "ESF- Nowa droga do sukcesu" w 2012 roku.

 1. Harmonogram obsługa kasy fiskalnej Pobierz
 2. Harmonogram florysta Pobierz
 3. Harmonogram opiekun osób starszych Pobierz

Informacja z dnia 10.04.2012 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia : florysta w ramach projektu systemowego- „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej

Informacja z dnia 27.03.2012 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia : opiekun osób starszych w ramach projektu systemowego- „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej

Informacja z dnia 26.03.2012 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia : stylizacja paznocki w ramach projektu systemowego- „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej

Informacja z dnia 26.03.2012 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia : obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu systemowego- „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej

Informacja z dnia 26.03.2012 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia : murarz w ramach projektu systemowego- „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej

Grafik warsztatów zajęć w 2012 roku dla uczestników programu "EFS - Nowa droga do sukcesu"

Pobierz

Informacja z dnia 15.03.2012 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i wydanie posiłków w ramach programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla potrzebujących miasta Łomża w 2012 r."

Więcej

Modyfikacja treści SIWZ dotycząca przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń: opiekun osób starszych, obsługa kasy fiskalnej, kursu stylizacji paznokci, murarz, florysta w ramach projektu systemowego- „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr ogłoszenia 53865-2012 data zamieszczenia 7.03.2012
W punkcie 11 SIWZ osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami
Tomasz Fimowicz tel. 602350266
Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Informacja z dnia 06.03.2012 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: opiekun osób starszych, obsługa kasy fiskalnej, kursu stylizacji paznokci, murarz, florysta w ramach projektu systemowego- "EFS - Nowa droga do sukcesu", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi na przygotowanie i wydanie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla potrzebujących miasta Łomża w 2012 roku"

Więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na: przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu systemowego „EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Więcej

Protokół z dnia 21.02.2012 roku w sprawie dokonania wyboru personelu do projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej

Informacja z dnia 14.02.2012 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie posiłków dla uczestników projektu systemowego "EFS - Nowa droga do sukcesu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży związku z planowaną realizacją projektu: „EFS- Nowa droga do sukcesu” Ogłasza nabór na następujące stanowiska:

 1. Doradca zawodowy Więcej
 2. Specjalista ds. ewaluacji Więcej
 3. Prawnik Więcej
 4. Psycholog Więcej
 5. Specjalista terapii uzależnień Więcej
 6. Trener zarządzania budżetem osobistym Więcej

Załącznik do pobrania

Pobierz

INFORMACJA


„EFS- Nowa droga do sukcesu” 2012- 2013
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy. Aktywną integracją w 2012 i 2013 roku objętych zostanie 219 osób podzielonych na cztery moduły szkoleniowe. W 2012 r. zrealizowany zostanie moduł I i II dla 107 osób. Celem głównym projektu " EFS - Nowa droga do sukcesu " 2012-2013 r. jest zwiększenie szans na rynku pracy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z Łomży oraz ich integracja społeczna z otoczeniem.

Uczestnikiem projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” może zostać osoba:

 1. bezrobotna
 2. nieaktywna zawodowo
 3. niepełnosprawna
 4. korzystająca z pomocy MOPS
 5. w wieku aktywności zawodowej
 6. o niskich kwalifikacjach zawodowych
 7. zagrożona wykluczeniem społecznym
 8. zamieszkała na terenie miasta Łomża
 9. nie uczestnicząca z takich samych form wsparcia w innym projekcie systemowym finansowanym z UE

Od 1 lutego 2012 zapraszamy 53 osoby do wzięcia udziału w rekrutacji na szkolenia pierwszego modułu.

Aktywna integracja od marca do czerwca 2012r.
warsztaty z psychologiem i porady indywidualne - budowanie motywacji do podjęcia pracy, zwiększenie zaradności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
doradztwo zawodowe i spotkania indywidualne - odkrywanie predyspozycji do wykonywania pracy, poznanie nowych technik i metod poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
warsztaty zarządzania budżetem - racjonalne dysponowanie pieniędzmi, długofalowe planowanie finansów domowych, systematyczność w oszczędzaniu.
zajęcia z prawnikiem oraz porady indywidualne - elementy z zakresu prawa pracy, rodzinnego, cywilnego, karnego.
zajęcia profilaktyczne ze specjalistą terapii uzależnień - promocja zdrowia oraz nabycie wiedzy o uzależnieniach.

Szkolenia:

 1. Obsługa kasy fiskalnej
 2. opiekun osób starszych
 3. murarz
 4. florysta
 5. warsztaty dekoracji stołu
 6. stylizacja paznokci

W modułach I i II „EFS- Nowa droga do sukcesu” zaplanowano:

 • wsparcie finansowe
 • catering podczas szkoleń
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • opłacenie przedszkola dla dzieci uczestników projektu
 • sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia
 • wycieczkę do teatru

Osoby zainteresowane zapraszamy po bliższe informacje do pracowników socjalnych oraz Pani Jadwiga Jadacka pokój nr 203 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23 B.

Od 1 lipca 2012 r. zapraszamy 54 osoby do wzięcia udziału w rekrutacji na szkolenia II modułu.
Aktywna integracja od sierpnia do listopada 2012r.
warsztaty z psychologiem i porady indywidualne - budowanie motywacji do podjęcia pracy, zwiększenie zaradności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
doradztwo zawodowe i spotkania indywidualne - odkrywanie predyspozycji do wykonywania pracy, poznania nowych technik i metod poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
warsztaty zarządzania budżetem - racjonalne dysponowanie pieniędzmi, długofalowe planowanie finansów domowych, systematyczność w oszczędzaniu.
zajęcia z prawnikiem oraz porady indywidualne - elementy z zakresu prawa pracy, rodzinnego, cywilnego, karnego.
zajęcia profilaktyczne ze specjalistą terapii uzależnień - promocja zdrowia oraz nabycie wiedzy o uzależnieniach.


Szkolenia:

 1. kurs prawa jazdy
 2. asystent rodziny
 3. kucharz
 4. opiekun dzieci
 5. wózek jezdniowy
 6. język angielski

WOLONTARIAT W ŁOMŻY

wolontariat

Jeżeli chcesz pomagać:

 • dzieciom w lekcjach i organizacji czasu wolnego,
 • osobom niepełnosprawnym w rozwijaniu zainteresowań
 • osobom starszym podczas wyjść na spacer, do rozmowy, itp.
 • osobom samotnym do kontaktu z innymi ludźmi

Zgłoś się do nas, czekamy właśnie na Ciebie

Koło Wolontariatu - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
ul. Dworna 23b tel. 86-216-42-6- w 31 i 50

Poniedziałek godz. 14.00-15.00 pokój 117 i 203
Piątek godz. 14.00-15.00 pokój 117 i 203

Osoby do kontaktu:
Specjalista pracy socjalnej Ewa Andrychowska
Starszy specjalista pracy socjalnej Jadwiga Jadacka

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zaproszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza na konferencję podsumowującą projekt „EFS-Nowa droga do sukcesu”, która odbędzie się 29 listopada 2011 r. o godz. 11.00. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza uczestników projektu „EFS-Nowa droga do sukcesu” na dwudniowe wyjazdowe warsztaty do Rajgrodu.

1.Warsztaty " Komunikacja w rodzinie" 19-20 listopada 2011 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym" Knieja" dla uczestników i członków rodzin. Warsztaty dotyczyć będą nauki wspólnego spędzania czasu, komunikacji w rodzinie, budowania więzi rodzinnych. Wyjazd uczestników zaplanowany został na 19 listopada 2011 r. z Placu Niepodległości godz. 9.00.

2.Warsztaty "Promocja zdrowia" 26-27 listopada 2011 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym" Knieja" dla uczestników. Pierwsza część warsztatów dotyczyć będzie zdrowego stylu życia, gospodarowania finansami, profilaktyki uzależnień. Druga część warsztatów odbędzie się podczas spotkania integracyjnego pt." Zabawa bez alkoholu" .

Wyjazd uczestników zaplanowany został na 26 listopada 2011 r. z Placu Niepodległości godz. 9.00.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza uczestników projektu „EFS-Nowa droga do sukcesu” na kurs stylizacja paznokci, który odbędzie się w terminach: 21-24 listopada 2011 r. i 25-30 listopada 2011 r.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w celu wypełnienia deklaracji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży otrzymał 23.11.2010 r. wyróżnienia:


wyróżnienia wyróżnienia