mops mops mops mops
strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki

stiker25.11.2016 Informacja

W dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2016 r. odbędzie się Międzynarodowa Kampania „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”, organizowana od 1991 roku przez Women’s Global Leadership Institute. Rozpoczyna się ona 25 listopada - w Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a kończy 10 grudnia - w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka >>> więcej

24.11.2016 Informacja - usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że od 1 grudnia 2016 r. odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze należy uiszczać na konto nr 27 1560 0013 2232 7284 3000 0002. Bez prowizji możliwe jest dokonanie wpłat w placówkach Getin Bank S.A. w Łomży: ul. Wojska Polskiego 95 i Piękna 1 (przy Rondzie Kościuszki). 

17.11.2016 "Senior - Wigor" DDP

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie  naboru uczestników do Dziennego Domu Pobytu "Senior - Wigor"    >>więcej

Wniosek do pobrania

26.09.2016 "Aktywnie do sukcesu"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że będzie realizował projekt  „Aktywnie do sukcesu”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. >>więcej

26.09.2016  Unieważnienie legitymacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że legitymacja pracownika socjalnego Pani Zaremba Magdalena o numerze 58/2011 wydanej przez Dyrektora MOPS  zostaje unieważniona.

Informacja - Rodzina 500+

W związku z omyłkowym wysyłaniem wniosków na skrytkę MOPS EPUAP2  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że  wnioski świadczenia wychowawczego Rodzina 500 + -  dla mieszkańców Łomży należy składać do:

1. Urząd Miejski Stary Rynek 14 (wnioski na 2 i kolejne dziecko czyli niezależnie od dochodu) w godzinach 8.00-15.00
2. Centrum Katolickie ul. Zawadzka 55 (wnioski na 2 i kolejne dziecko czyli niezależnie od dochodu) w godzinach 8.00-15.00
3. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Polna 16 w godzinach 7:30-15.30
W Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Polnej 16 będą przyjmowane wnioski na 1 i kolejne dzieci (obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł i 1200 zł netto na osobę w rodzinie) Wydział Świadczeń Rodzinnych ul. Polna 16, 18-400 Łomża, lub Urząd Miejski w Łomży Stary Rynek 14

16.03.2016

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2016-2021

11.03.2016

Miasto Łomża wyraziło gotowość  realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - finansowanego ze środków PFRON.
 


OgłoszeniA


strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki