mops mops mops mops
strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki

stiker20.12.2017 Wyniki konkursu

Dyrektor MOPS informuje, że wyniku otwartego naboru  na wolne  stanowisko urzędnicze kierownika   w Dziennym Domu  Senior +  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży  >>>więcej

12.12.2017 Informacja NPP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na "prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku".

04.12.2017 Harmonogramy zajęć EFS - Moduł II

Harmonogram doradca zawodowy

Harmonogram sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Harmonogram opiekun dzieci

Harmonogram mediacje

Harmonogram grupa wsparcia

Harmonogram program aktywizacja i integracja

Harmonogram warsztaty autoprezentacji

Harmonogram terapia psychospołeczna


21.11.2017 Konkurs

Dyrektor MOPS ogłasza nabór  na wolne  stanowisko urzędnicze Kierownika   w Dziennym Domu  Senior +  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży  >>>więcej

20.11.2017 Wyrównywanie różnic między regionami III w 2018 roku

Miasto Łomża wyraziło gotowość realizacji  "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - finansowanego ze środków PFRON 

17.11.2017 "Aktywnie do sukcesu"

"Aktywnie do sukcesu" - informacja z realizacji projektu >>> więcej

16.11.2017 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć -  to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji działań mających na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć >>> więcej

10.11.2017 Nieodpłatne Punkty Prawne

Zarządzenie Nr 364/17 z dnia: 10 listopada w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w roku 2018"

16.10.2017 Harmonogramy zajęć EFS - Moduł II

Harmonogram zajęć grupowych  ze specjalistą terapii uzależnień
Harmonogram zajęć grupowych  - warsztaty wzmacniające klientów
Harmonogram zajęć grupowych z prawnikiem
Harmonogram zajęć grupowych warsztaty zarządzania budżetem
Harmonogram zajęć grupowych -  trening umiejętności społecznych


01.09.2017 Zaproszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że będzie realizował projekt  „Aktywnie do sukcesu”  >>> więcej

01.06.2017 Zaproszenie na warsztaty

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza na warsztaty w ramach projektu "Aktywnie do sukcesu  >>> więcej

12.05.2017 Zaproszenie do składania oferty

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza do składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego "Warsztaty rozwoju osobistego - asertywność kontra złość"  >>> więcej

05.05.2017 Zaproszenie do składania oferty

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza do składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego "Warsztaty kompetencji pedagogiczno - wychowawczych"  >>> więcej

28.04.2017 MOPS zaprasza do udziału w projekcie

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza do udziału w projekcie "Eurosieroty wieku starszego  - nowe zjawisko XXI wieku " >>> więcej


24.04.2017 Zapraszamy do udziału w projekcie

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza do udziału w projekcie "ŚWIADOMY SENIOR – PROFILAKTYKA ZROWOTNA I  SPOŁECZNA  OSÓB  STARSZYCH" >>> więcej

14.03.2017 Rozstrzygnięcie - aktywizacja

Zgodnie za srt 19 a. usatwy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie MOPS w Łomży informuje o zamiarze udzielenia dotacji  >>> więcej

06.03.2017 Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w trybie uproszczonym, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej skierowanej do 40 osób, mieszkańców Łomży >>> więcej

28.02.2017 Zarządzenie Dyrektora MOPS

Zarządzenie nr 11 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  zakresie  aktywizacji zawodowej skierowanej  do 40 osób >>> więcej

07.02.2017 Harmonogramy zajęć EFS

Harmonogram zajęć grupowych  - magazynier z obsługa wózka jezdniowego
Harmonogram zajęć grupowych  - magazynier z obsługa wózka widłowego
Harmonogram zajęć grupowych -  opiekun osób starszych
Harmonogram zajęć grupowych -  kurs  krawiectwo
Harmonogram zajęć grupowych -  doradca zawodowy
Harmonogram zajęć grupowych  - z prawnikiem
Harmonogram zajęć grupowych -  terapia uzależnień
Harmonogram zajęć grupowych - warsztaty wzmacniające
Harmonogram zajęć grupowych -  zarządzanie budżetem
Harmonogram zajęć grupowych - trening umiejętności społecznych
Harmonogram zajęć grupowych - terapia psychospołeczna
Harmonogram zajęć grupowych -  aktywizacja i integracja01.02.2017 Zarządzenie Dyrektora MOPS

Zarządzenie nr 6 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  zakresie  aktywizacji zawodowej skierowanej  do 40 osób >>> więcej

13.01.2017 Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), realizowanego  w ramach projektu „Aktywnie do sukcesu”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014- 2020 >>> więcej

Formularz do pobrania

OgłoszeniA

strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki