Informacja – „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża”

Dotyczy: Projektu RPPD.07.02.01-20-0029/18 pt. „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” zrealizowany w ramach poddziałania RPPD.07.02.01 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Po zakończeniu projektu „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, oferuje usługi opiekuńcze i asystenckie dla 14 osób, oraz możliwość skorzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

 1. Z usług opiekuńczych, asystenckich mogą skorzystać osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Przyznanie usług następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, w drodze decyzji administracyjnej. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze wynosi do 15 złotych za godzinę usług. Osoby zainteresowane uzyskają szczegółowe informacje w Dziale Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23 B, tel. 86 216 42 60.
  Osoby do kontaktu: Iwona Wądołowska, Karolina Kossakowska.
 2. Od 1 czerwca 2021 r. wszyscy mieszkańcy Łomży mogą bezpłatnie korzystać z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, która mieści się w Dziennym Domu Senior+ w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego uzyskają szczegółowe informacje telefonicznie pod numerem tel. 86 216 28 49 lub w siedzibie Dziennego Domu Senior + ul. M.C. Skłodowskiej 2.
  Osoba do kontaktu: Monika Brzóska.
  Sprzęt rehabilitacyjny znajdujący się w ofercie wypożyczalni:
  • łóżka rehabilitacyjne wraz z materacami,
  • wózki inwalidzkie i wózki elektryczne,
  • balkoniki rehabilitacyjne,
  • kule ortopedyczne,
  • schodołazy,
  • materace przeciwodleżynowe,
  • ciśnieniomierze naramienne,
  • krążki przeciwodleżynowe,
  • podnośniki dla osoby niepełnosprawnej.

Zapraszamy

Skip to content