Brak kategorii

CZYSTE POWIETRZE
01-08-2022

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. Osoba fizyczna, która zamierza […]

Czytaj dalej
STYPENDIUM SZKOLNE
01-08-2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY STYPENDIUM SZKOLNE W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, udzielana jest uczniom pomoc materialna. Świadczeniami pomocy materialnej są: Stypendium szkolne Zasiłek szkolny Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej? Świadczenia pomocy materialnej przysługują: Uczniom szkół […]

Czytaj dalej
PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022
13-06-2022

Program finansowany jest z budżetu państwa na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Źródło finansowania: Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 Cel programu Celem Programu jest zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 […]

Czytaj dalej
PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY NA ROK 2022
27-04-2022

Program dofinansowany ze środków Budżetu PaństwaŹródło finansowania:Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w programie.Cele programu:Cel strategiczny: Poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Cele szczegółowe: Wsparcie finansowe samorządów gminnych w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w […]

Czytaj dalej
INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W 2021 ROKU
26-04-2022

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W skład programu wchodzą trzy moduły: Moduł  dla dzieci i młodzieży; Moduł dla osób dorosłych; Moduł organizacji […]

Czytaj dalej
PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2022
19-04-2022

Program dofinansowany ze środków Funduszu SolidarnościowegoŹródło finansowania: Fundusz SolidarnościowyCele projektu: Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,Grupa docelowa:Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi […]

Czytaj dalej
PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022
19-04-2022

Program dofinansowany ze środków Funduszu SolidarnościowegoŹródło finansowania:Fundusz SolidarnościowyCele projektu:Celem zadania jest zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia […]

Czytaj dalej
STOWARZYSZENIE „DOBRA POMOC”
26-04-2021

Stowarzyszenie  „Dobra Pomoc”przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży.18-400 Łomża, ul. Dworna 23 BNIP 718-214-53-56REGON 366208903KRS 0000655848 BANK SPÓŁDZIELCZY W  ŁOMŻY95 8757 0001 0005 9646 2000 0010 dobrapomoc@mopslomza.pl

Czytaj dalej
PLIKI
26-04-2021

Czytaj dalej
WITAJ, ŚWIECIE!
23-04-2021

Witamy w WordPressie. To jest twój pierwszy post. Edytuj go lub usuń, a następnie zacznij pisać!

Czytaj dalej
Skip to content