mops mops mops mops
strelki knopkaknopka2knopka3knopka4strelki

Uchwały i Zarządzenia

Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 15.05.2018 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach pliotażowego programu - "Aktywny samorząd - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym"

Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 29.11.2017 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym -  rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy

Zarządzenie Dyrektora MOPS w Łomży z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonychw ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON, ustalenia progów punktowych oceny merytorycznej wniosków oraz preferencje rozpatrywanych wniosków w 2017 roku

Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 10.05.2017 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym -  rok akademicki 2016/2017 semestr letni

 

Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 23.03.2017 r., w sprawie dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych prze MOPS BZiRON

 UCHWAŁA Nr 193/XXIV/16 w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR 460/LIII/14 w sprawie zatwierdzenia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”

 


 


Ogłoszenia

strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki