mops mops mops mops
strelki knopkaknopka2knopka3knopka4strelki

Uchwały i Zarządzenia

Zarządzenie Dyrektora MOPS w Łomży z dnia 30.05.2019 roku w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON, ustalenia progów punktowych oceny merytorycznej wniosków oraz preferencje rozpatrywanych wniosków w 2019 roku

Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.01.2019 r.,zmianiające zarządzenie w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych w ramach pilatażowego programu "Aktywny samorząd"

Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 12.12.2018 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach pliotażowego programu - "Aktywny samorząd" - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - semestr zimowy 2018/2019 .

Zarządzenie Dyrektora MOPS w Łomży z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonychw ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON, ustalenia progów punktowych oceny merytorycznej wniosków oraz preferencje rozpatrywanych wniosków w 2018 roku

Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 15.05.2018 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach pliotażowego programu - "Aktywny samorząd" - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - semestr letni 2017/2018.

UCHWAŁA Nr 490/LIII/18 w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR 460/LIII/14 w sprawie zatwierdzenia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”

 


 


Ogłoszenia

strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki